vineri, 10 iulie 2015

Mişcarea Legionară - Adrese cu definiţii faţă de legea anti-legionară.

         Ce spune Dicţionarul Politic al Academiei Române despre Mişcarea Legionară. Ce hotărăşte UE faţă de extremism şi "legiferarea trecutului".
       Mai jos este o adresă către deputaţi, din 9 Iunie, în care se arată limpede caracterul nefascist al Mişcării Legionare plus norme europene privitoare la "legiferarea trecutului". Credeţi că deputaţii au ţinut cont de ele?
 
               LEGIUNEA
ARHANGHELUL MIHAIL
      GARDA DE FIER
Str. Iacob Negruzzi Nr. 1, sector 1, Buc. tel. fax 021.223.01.96; 0722.268.457- dl. Şerban Suru
www.facebook.com/Miscarea.Legionara; www.gardalegionara.blogspot.ro/; www.miscarea-legionara.net
 
Către Comisia Juridică 
   Camera Deputaţilor

Doamnelor şi Domnilor Deputaţi

În legătură cu PL-x nr. 193/2014 de modificarea a OUG 31/2002

Subsemnatul Şerban Suru, identificat cu CNP: 1590414400234 şi C.I. RR 919133, domiciliat în str. Iacob Negruzzi nr. 16, sect. 1, Bucureşti, având şi funcţia de conducător al „Legiunii Arhanghelul Mihail”, cunoscută şi cu denumirea „Mişcarea Legionară”, cu sediul în Str. Iacob Negruzzi nr. 1, sect. 1, Bucureşti, în numele meu personal cât şi al Mişcării, vă aduc la cunoştinţă următoarele:

-  Dacă onorata Comise Juridică (cât şi parlamentul) va vota, va decide prin vot că Mişcarea Legionară a avut un caracter fascist şi deci îl are şi în ziua de astăzi, se vor încălca 2 decizii importante ale Instanţelor române din două dosare penale, decizii rămase definitive. Respectivele decizii arată clar că Mişcarea Legionară NU A FOST FASCISTĂ şi că ea, în prezent, activează LEGAL.
-  Una dintre aceste decizii se bazează şi pe punctul de vedere exprimat de Academia Română la cererea expresă a Parchetului, într-un dosar penal deschis împotriva Mişcării Legionare cât şi împotriva subsemnatului, Suru Şerban, în urma plângerii făcute de către Institutul pentru studierea holocaustului din România – „Elie Wiesel” (în continuare, prescurtat: INSHR). Dosarul penal respectiv avea nr. 4155/P/2013 deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sect. 1. În el, Mişcarea Legionară cât şi subsemnatul în calitate de legionar, eram învinuiţi de activitate legionară şi, în concepţia INSHR, activitate limpede fascistă, dacă este legionară. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sect. 1 a cerut punctul de vedere al ACADEMIEI ROMÂNE. Aceasta a răspuns că, cităm din rezoluţia parchetului:
„La solicitarea organului de urmărire penală, Academia Română, prin semnătura vicepreşedintelui, a precizat că nu se pot considera toate mişcările de extremă dreaptă din Europa ca mişcări exclusiv fasciste; fără îndoială că elemente comune există, dar nu până a duce la o concluzie radicală în această privinţă; fiecare mişcare a avut specificul ei.” Astfel Academia încadrează Mişcarea Legionară din perioada interbelică în curentele de extremă dreaptă, dar nu în cele fasciste.
Acest punct de vedere semnat de vicepreşedintele Academiei este în conformitate cu definiţia dată legionarismului în Dicţionar Politic – Instituţiile Democraţiei şi Cultura Civică, apărut la Editura Academiei Române, 1993, Buc., autor Prof. univ. Dr. Sergiu Tamaş, din care cităm:
       „LEGIONARISM: Mişcare naţionalistă iniţiată în România, în 1922, de un grup de studenţi conduşi de Corneliu Zelea Codreanu.(…)
         Legionarismul. are în comun cu fascismul italian şi naţional-socialismul german aversiunea faţă de bolşevism, dar, treptat, şi-a conturat o doctrină proprie care, fără a fi omogenă şi pe deplin structurată, se referă la apărarea creştinismului ortodox, promovarea tradiţionalismului, protecţia intereselor naţiunii (…)” – Pg. 147 şi 148 din respectivul dicţionar.

În final, parchetul a dat, în Dosarul 4155/P/2013, o Ordonanţă de clasare. Nemulţumit de această ordonanţă, INSHR face plângere împotriva ei la Procurorul Superior. Acesta respinge plângerea.
Atunci INSHR se adresează instanţei Judecătoriei Sect. 1. Dosar Penal nr. 23010/299/2014 în care Mişcarea Legionară cât şi subsemnatul eram învinuiţi pentru activitate legionară-deci fascistă - aşa cum susţinea INSHR.
Instanţa decide, în 14 Noiembrie 2014, bazându-se pe răspunsul dat de Academia Română către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sect. 1, că, cităm:
Prin urmare, în mod temeinic organele judiciare au stabilit o soluţie având la baza prevederile art. 10 alin. 1 lit. b C.p.. anume că fapta nu este prevăzută de legea penală, astfel încât plângerea petentei va fi respinsă ca nefondată.
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE:
în baza art. 341 alin. 5 şi 6 lit. a CPP respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta INSHR - ELIE WIESEL" cu sediul în Bucureşti, Bd. Dacia nr. 89, sector 2, în contradictoriu cu intimatul SURU ŞERBAN cu domiciliul în Bucureşti, str. lacob Negruzzi nr. 16, sector 1, împotriva Ordonanţei nr. 4155/P/2013 din data de 17.02.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi Ordonanţei nr. 1161/11 2/2014 din 08.04.2014 a prim procurorului parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. (…) Definitivă.”
Cu alte cuvinte Instanţa a consfinţit afirmaţiile Academiei Române privitoare la Mişcarea Legionară. Totodată a constatat că activitatea mea legionară cât şi a Mişcării Legionare din prezent nu are un caracter fascist şi astfel nu se încadrează în prevederile OUG 31/2002.
De fapt cele stabilite de Judecătoria Sectorului 1, s-au mai statuat o dată prin DECIZIA PENALĂ NR. 248/Curtea de Apel Braşov, din 19.09.2005 - Dosar nr 49/P/Ap/2005, decizie rămasă definitivă şi irevocabilă (prin respingerea recursului declarat de parchet la ICCJ - decizia nr. 1045/17.02.2006 Dosar 21740/1/2005 – nr. vechi: 6491/2005). Prin respectiva decizie s-a dispus achitarea inculpatului, considerându-se de către Curtea de Apel că:

16. În România, ca stat democratic, exprimarea unor opinii sau convingeri legate de doctrina sau Mişcarea Legionară nu sunt interzise. (…)
De altfel, funcţionarea a numeroase organizaţii legal înfiinţate, precum: Mişcarea Legionară, Noua Dreaptă etc. şi existenţa unor publicaţii ale acestora, constituie o realitate care nu poate fi ignorată.
Ele sunt prezente pe numeroase situri de pe internet şi îşi fac cunoscute preocupările legate de naţionalism, doctrina legionară, Garda de Fier, embleme, însemne, publicaţii, doctrină, imnuri, poezii, etc.
Suntem, de fapt, în prezenţa materializării libertăţii de exprimare care, dacă funcţionează în alte cazuri, trebuie să funcţioneze, în limitele legii, şi pentru inculpat.”

Astfel se poate observa că la nivelul anului 2005, la 3 ani de la apariţia OUG 31/2002, s-a constatat că Mişcarea Legionară este legală şi că nu încalcă prevederile OUG 31/2002, deci NU ESTE FASCISTĂ. Această decizie a curţii de Apel Braşov – Secţia Penală, consfinţită de Înalta curte de Casaţie şi Justiţie este şi ea cunoscută de către INSHR. Mai mult, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România o trece pe propriul ei site la: http://romanianjewish.org/ro/?p=10567.

Însă acum INSHR, în ciuda celor 2 hotărâri judecătoreşti arătate mai sus, pe care le cunoaşte dar pe care le-a ascuns deputaţilor şi în ciuda celor stabilite de Academia Română(inclusiv prin punctul trimis parchetului sau prin Dicţionarul Politic), INSHR deci, în cunoştinţă de cauză, cere Comisiei Juridice să nesocotească, să încalce respectivele hotărâri judecătoreşti şi, prin votul ce se va da în comisie în ziua de Marţi 9 Iunie 2015, cere acesteia să se stabilească caracterul fascist al Mişcării Legionare, atât a celei din trecut cât şi a celei din prezent, pe care o reprezint. Astfel, prin trafic de influenţă şi abuz în serviciu INSHR instigă pe deputaţi la încălcarea unor hotărâri judecătoreşti şi la erijarea lor în for academic.
De fapt, România a semnat Rezoluţia (Parlamentului Uniunii Europene) din 02.04.2009 referitoare la „conştiinţa europeană şi totalitarismul” (2010/C 137 E/05) şi astfel rezoluţia a devenit obligatorie pt. România.  În ea se stabileşte la punctele A, B, şi C de la pagina 1, că, cităm:

- „A. întrucât istoricii admit că nu este posibilă interpretarea într-un mod pe deplin obiectiv a faptelor istorice şi că nu există relatări istorice obiective; întrucât, cu toate acestea, istoricii de profesie utilizează instrumente ştiinţifice pentru studierea trecutului şi încearcă, astfel, să fie cât mai imparţiali cu putinţă;

- B. întrucât niciun organism sau partid politic nu deţine monopolul asupra interpretării istoriei, iar astfel de organisme sau partide nu pot pretinde că sunt obiective;

- C. întrucât interpretările politice oficiale ale faptelor istorice nu ar trebui să fie impuse prin decizii ale majorităţii parlamentare; întrucât un parlament nu poate legifera asupra trecutului;

          Dar INSHR, prin PLx 193/2014 la care a contribuit din plin, cere tocmai aşa ceva Comisiei Juridice şi Parlamentului: să legifereze asupra trecutului şi pe baza trecutului să condamne prezentul, adică Mişcarea Legionară din prezent, ai cărei membrii actuali activi sunt toţi născuţi după 1945.

         În realitate situaţia este cât se poate de absurdă, şi este necesar ca inclusiv cuvântul „FASCISM” să fie scos din OUG 31/2002. Iată de ce:

- Faptul că parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a fost nevoit să ceară punctul de vedere al Academiei Române privitoare la caracterul fascist sau nu al Mişcării Legionare, cât şi faptul că inclusiv Comisia Juridică a  cerut şi ea acelaşi lucru de la Academia Română, iar aceasta a dat către parchet un răspuns în care se arăta că multe organizaţii de dreapta, printre care şi Mişcarea Legionară, au avut puncte comune cu fascismul dar în proporţii diferite şi nu în totalitate, dovedeşte cât de greu, ICLUSIV PENTRU ACADEMIE este să se pronunţe clar şi limpede asupra a ceea ce a fost şi eventual este fascismul ca ideologie, simbolistică şi fenomen istoric.

- Dacă ACADEMIA, PARCHETULUI cât şi DEPUTAŢII DIN COMISIA JURIDICĂ, toţi cu studii de drept, mulţi dintre ei specialişti renumiţi în drept, avocaţi de meserie sau profesori universitari de drept, NU POT SĂ SE PRONUŢE EI ÎNŞIŞI CLAR ŞI FĂRĂ DUBII, PRIVITOR LA FAPTUL DACĂ O ORGANIUAŢIE ESTE FASCISTĂ SAU NU, ADICĂ NU POT SĂ CUNOASCĂ EI CLAR şi OBIECTIV FENOMENUL FASCIST, care în realitate este unul imposibil de cunoscut în totalitatea lui, fiind de fapt unul foarte controversat atât pentru istorici cât şi pentru politologi şi inclusiv pentru academicieni, atunci cum puteţi onoraţi membrii ai comisiei juridice SĂ CEREŢI,  SĂ OBLIGAŢI, PRINTR-O LEGE (OUG 31/2002 adică Legea 107/2006), ca cetăţenii obişnuiţi, fără studii de drept, de istorie sau de politologie, SĂ ÎL CUNOASCĂ(fenomenul fascist), ca nu cumva să facă fapte sau să aibă idei de tip fascist sau să folosească simboluri fasciste???!

CUM PUTEŢI CERE AŞA CEVA???

          Ce să facă de acum încolo fiecare cetăţean atunci când vrea să propună o idee sau un simbol politic? Să întrebe înainte, de fiecare dată, ACADEMIA română, aşa cum a făcut parchetul sau dvs., ca să aibă garanţia că nu este o idee sau un simbol fascist sau legionar???
          Dar absurdul existenţei cuvântului „fascist” în legislaţia română s-a confirmat chiar în realitate, şi nu de puţine ori, iar cel mai flagrant a fost chiar din partea GUVERNULUI şi a MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE. Mai precis, la 6 luni de la apariţia OUG 31/2002, Guvernul, prin Premier şi M.A.I. stabilesc care să fie uniformele şi simbolistica folosite de acest minister. Iar la loc de „cinste” ca simbol principal al ministrului şi al POLIŢIE ROMÂNE se află FASCIA, simbolul principal al Statului Fascist Italian, întemeiat în 1922 de către Benito Mussolini (a se vedea pozele ataşate prezentei - continuarea adresei de faţă, după ele; Anexa 2 - sigla partidului fascist italian, Anexa 3: steagul Republicii Fasciste Italiene;
Anexa 4: sigla MAI; Anexa 5: sigla Poliţiei Române)(a se vedea şi: click AICI)
 

       Astfel pe toate clădirile aparţinând de Poliţia Română, pe toate maşinile poliţiei, pe toate uniformele şi emblemele, insignele sau anteturile poliţiei române apar FASCIILE ÎNCRUCIŞATE. Şi aceste fascii au fost menţinute şi confirmate din toamna anului 2002 şi până în prezent de către toate guvernele care s-au succedat indiferent de coloratura lor politică. Am făcut în urmă cu un an şi jumătate adrese către Guvern, către M.A.I., către Preşedinţie, către INSHR, cu întrebarea dacă fasciile folosite de poliţie sunt sau nu simbol fascist, adică „ciupercuţă într-un picior, ghici ciupercă ce-i?”. Am primit câteva răspunsuri unele chiar amuzante. INSHR a refuzat să răspundă. Apoi am făcut o plângere, ca să demonstrez prin instanţă „absurdul”, la Parchetul de pe lângă ÎCCJ. Primind răspunsuri evazive sau lipsite de sens, am ajuns în faţa ICCJ. Bineînţeles că mi s-a respins plângerea. Dar scopul a fost atins, căci acela nu era de a arăta că M.A.I. ar fi fascist ci de a arăta că OUG 31/2002, în ceea ce priveşte folosirea cuvântului fascist, este absurdă.
          Cuvântul fascist a fost de fapt scos din Codul Penal al României în perioada 1990-2002 şi reintrodus odată cu OUG 31/2002 deşi până atunci nu a existat nici un fenomen intern fascist care să justifice refolosirea acestui cuvânt.
          Cele expuse mai sus arată că existenţa cuvântului FASCIST în legislaţia penală română încalcă cerinţele de accesibilitate şi previzibilitate necesare unei norme juridice, unei legi. Aceste cerinţe au fost statuate în mod constat în deciziile Curţii europene a Drepturilor Omului şi ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.
         
          Faptul că Procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sect. 1 nu a putut singur să discearnă dacă o faptă sau o organizaţie este sau nu fascistă şi acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu deputaţii Comisiei Juridice, în final atât procurorul cât şi deputaţii fiind nevoiţi să ceară punctul de vedere al Academiei române, dovedeşte că existenţa cuvântului fascist în OUG 31/2002 cât şi în PLx 193/2014 este o greşeală ce poate duce la erori judiciare importante.
          În jurisprudenţa instanţelor europene, s-a arătat de nenumărate ori că semnificaţia noţiunii de accesibilitate, asociată exigenţei previzibilităţii legii, priveşte modul de receptare a conţinutului actelor normative de către corpul social, în sensul de înţelegere a acestora. În caz contrar principiul „nemo censetur ignorare legem” nu ar mai putea fi aplicat, ceea ce ar avea grave consecinţe asupra securităţii raporturilor sociale, a existenţei societăţii în general. Astfel, în cauze precum Sunday Times contra Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord-1979, Rekvănyi contra Ungariei-1999, Rotaru împotriva României-2000, Damman împotriva Elveţiei-2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că „nu poate fi considerată «lege» decât o normă enunţată cu suficientă precizie, pentru a permite individului să-şi regleze conduita”.
           De aceea, în Decizia Cadru 913/JAI/2008 a Consiliului Uniunii Europene (pe scurt DC 913), decizie care este obligatorie pentru toate statele UE, şi care decizie se referă la formele cele mai grave de rasism şi xenofobie (deci implicit şi la „fascism” aşa cum rezultă din mentalul colectiv român) nu o să vedeţi folosite în ea  cuvintele: fascism, nazism( adică naţional socialism) extremă dreaptă, extremism etc., şi cu atât mai puţin legionarism, căci aceste cuvinte au un caracter foarte general, greu de definit, care se referă la ideologii şi doctrine controversate ce au şi nenumărate elemente comune cu doctrinele democratice.            
          D.C. 913/JAI/2008 defineşte limpede, în preambulul ei, ce înseamnă xenofobie şi rasism din punct de vedre juridic şi apoi spune limitele în care trebuie ele folosite în legislaţia UE. La fel face şi pentru ceea ce noi numim „holocaust”, deşi decizia se fereşte să folosească un asemenea cuvânt care la rândul lui este controversat şi folosit mai ales în literatură, în artă, dar nu şi în drept penal la nivel de UE. D.C. 913/JAI/2008 intră în categoria Tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului deci se încadrează în Art. 20 din Constituţia României şi astfel, fiind mai permisivă decât OUG 31/2002, o înlătură practic pe aceasta, inclusiv din punctul de vedre al temei fascismului sau „holocaustului”.
          
          În final, ţinând cont de cele arătate mai sus, îi rugăm pe onoraţii membri ai Comisie Juridice să nu accepte introducerea cuvântul legionar în Plx 193/2014 ci din contră să scoată şi cuvântul „fascist” (care deja produce grave confuzii) din proiectul de lege, iar Plx 193/2014, să o adapteze strict după definiţiile şi cerinţele obligatorii impuse de D.C 913/JAI/2008, adică să condamne dur orice incitare sau faptă sau folosirea de simboluri sau crearea de organizaţii de tip: rasist, xenofob, şovin, antisemit, antiromân, totalitar etc.
          Anexăm o serie de documente în copie
          Cu respect,
          Mişcarea Legionară din România
          Prin Şerban Suru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu