joi, 27 august 2015

Legea anti-legionară şi parşivenia unor foşti deţinuţi politici


Şeful Mişcării Legionare, Şerban Suru:

În primăvara acestui an, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (prescurtat AFDPR) condusă de dl. Octavian Bjoza, subsecretar de stat în Guvernul României dă următoare hotărâre:

- Hotărârea nr. 2 din ziua de vineri 20 Martie 2015 cu ocazia şedinţei CNC şi CND al AFDPR:

     "Art. 11. - Filialele AFDPR vor trimite la Centrală propuneri de la luptătorii anticomunişti, foşti deţinuţi politici, dintre care doar 10-12 vor fi decoraţi de către preşedintele României Domnul Klaus Werner Johanis.
- Listele vor fi centralizate apoi acestea vor fi înaintate la CNSAS (Consiliul naţional pentru studierea arhivelor securităţii statului), care va înlătura foştii colaboratori ai securităţii şi legionarii."

Câteva comentarii faţă de un asemenea act nepermis:

  • Domnul preşedinte al AFDPR se bate cu pumnii în piept pentru demnitate, onoare, cinste etc. Totodată critică lega anti-legionară (L 217/2015) şi pozează în om integru. Dar, ţinând cont de Art. 11 din hotărârea de mai sus, se pare că realitatea  este alta ... şi este urâtă "cu draci".
  • După cum se poate observa, în opinia membrilor conducerii AFDPR, în frunte cu dl. Bjoza, legionarii, chiar dacă au luptat viteji cu arma în mână sau prin alt mod împotriva comunismului, nu merită să fie decoraţi de preşedintele României. Ei sunt o paria şi pentru ceilalţi foşti deţinuţi politici şi ... sunt puşi în rând cu turnătorii. Lupta legionarilor împotriva comunismului nu are nici o valoare în ochii altor deţinuţi politici.
  • Dacă o asemenea iniţiativă, de excludere a legionarilor, a venit de la conducerea AFDPR şi nu doar de la preşedintele ei, este grav. Dar dacă iniţiativa respectivă a fost dictată de la Palatul Cotroceni, este şi mai grav. Astfel de parşivenii sufleteşti fac dovadă că mulţi dintre foştii deţinuţi politici au ajuns în puşcărie nu pentru o luptă anticomunistă conştientă ci probabil datorită unui ghinion.
  • O astfel de mârşăvie sufletească, GRATUITĂ, din partea unor colegi de celulă din temniţele comuniste nu am mai văzut demult, de pe vremea când trăia impostorul Ticu Dumitrescu. REVOLTĂTOR ŞI RUŞINOS.
  • Pe de altă parte, domnii din conducerea AFDPR, în frunte cu dl. Bjoza, prin excluderea legionarilor de la decorare, se fac vinovaţi de fapte penale, mai precis de încălcarea următoarelor 3 articole din noul Cod Penal:
  •  - Articolul 282, aliniatul 1), litera d.):
 - Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane care acţionează la instigarea sau cu consimţământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferinţe fizice ori psihice:
(…)
d.) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

 - Art. 297, aliniatul 2: - Cu aceeaşi pedeapsă(închisoare de la 2 la 7 ani) se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

  • şi Art. 369: Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Fără alte comentarii … 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu