duminică, 10 ianuarie 2016

Plângere Penală împotriva Mişcării Legionare - 2015

Şeful Mişcării Legionare, Şerban Suru:

       Până în prezent am avut cel puţin 20 de plângeri penale de-a lungul a peste 20 de ani de activitate legionară. Ultima s-a rezolvat spre sfârşitul anului 2015. Rezvolvarea ei a avut la bază respingerea unei mai vechi plângeri, din 2006, venită de la doamna Rodica Gordon, ambasadoare a statului Israel în România.
       Mai jos, după poză, urmează soluţia  de clasare dată de câtre Procuror în Octombrie 2015, în urma unei plângeri "subtile" făcută de Institutul pt. studiul holocaustului "Elie Viză" în 2013.
Doamna ambasador Rodica Gordon


 

ROMANIA

MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

Operator date cu caracter personal nr.3127 Dosar nr. 14334/P/2014ORDONANŢĂ
de clasare
Anul 2015, luna 10, ziua 23

Procuror Elena CIULIN din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti;
Examinând dosarul penal cu numărul de mai sus, privind săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 3-6 din O.U.G. nr.31/2002 şi incitarea la ura şi discriminare, faptă prevăzută. şi pedepsită de art. 369 Cod penal

CONSTAT

Prin nota nr. 187/C/2013 a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a solicitat ca Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti să examineze actele din dosarul nr. 27386/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a Civilă având ca obiect dizolvarea Partidului „Totul pentru Ţară” , în temeiul dispoziţiilor art. 44 alin.1 lit. b) şi art. 46 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 2 din Legea nr. 14/2003 - legea partidelor politice, pentru a se aprecia dacă acestea pot sta la baza sesizării din oficiu pentru O.U.G. nr. 31/2002, respectiv iniţierii procedurii de dizolvare a S.C Pavel Trading S.R.L., care editează publicaţii cu caracter xenofob.
În urma acestei note, la data de 17.06.2013, s-a constituit dosarul penal nr. 2828/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
La data de 31.01.2014 a fost audiat numitul Suru Şerban care a arătat că este administratorul S.C Pavel Trading S.RL., societate care are ca obiect de activitate „comerţ şi construcţii”. În cursul anului 2000 a fost înfiinţată în cadrul societăţii editura „Mişcarea Legionară”.
Ulterior, în perioada 2003- septembrie 2007 a fost editată lunar revista „Obiectiv Legionar” într-un tiraj de 1.500-2.000 exemplare, aceasta fiind distribuită prin intermediul reţelei Rodipet. În ceea ce priveşte conţinutul acestei publicaţii, Suru Şerban a arătat că, din punctul său de vedere, revista nu a incitat la violenţă, ură de rasă, iar articolele nu au avut caracter xenofob, redactarea şi distribuirea fiind făcute cu respectarea dispoziţiilor legale.
Prin ordonanţa nr. 2828/P/2013 din 10.09.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a dispus, având în vedere dispoziţiile procedurale ale Noului Cod de Procedură de Penală intrat în vigoare la data de 01.02.2014, declinarea competenţei de efectuare a urmăririi penale în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 3-6 din O.U.G. nr.31/2002 şi incitarea la ură şi discriminare, faptă prev. şi pedepsită de art. 369 Cod penal.
Prin ordonanţa organului de urmărire penală din data de 08.12.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de incitarea la ura şi discriminare, faptă prev. şi ped. de art. 369 Cod penal şi a infracţiunilor prev. şi ped. de art. 3-6 din O.U.G. nr.31/2002.
Din înscrisurile aflate la dosar se observă că privitor la conţinutul revistei „Obiectiv Legionar" s-au pronunţat anterior şi alte organe de urmărire penală.
Astfel, prin rezoluţia nr. 5096/P/2006 din 14.02.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 3, 4, 5 şi din Legea nr. 107/2006 şi art. 317 Cod penal 1968, întrucât elementele constitutive ale acestora nu sunt întrunite.
Acest dosar a fost format ca urmare a sesizării Ambasadei Statului Israel la Bucureşti prin care se semnala „fenomenul îngrijorător reprezentat de revirimentul extremismului de dreapta din România şi mai ales de existenţa şi activitatea(…) Mişcării Legionare din România”.
Demersul diplomatic a fost generat de invitaţia adresată de Asociaţia Naţional Creştină „Petre Ţuţea” excelenţei sale, doamnei Rodica Radian Gordon, ambasador al Statului Israel la Bucureşti, la conferinţa din 20.09.2006 la Sala Dalles, cu titlul „70 ani de terorism în România modernă”, invitaţie semnată de preşedintele executiv al Asociaţiei „Şerban Suru” (...)
Cu această ocazie, au fost ataşate la dosarul cauzei exemplare ale revistei „Obiectiv Legionar”.
Pentru a dispune soluţia de netrimitere în judecată procurorul a considerat că, în raport de conţinutul materialelor publicate se poate aprecia că manifestările de acest gen se circumscriu unor drepturi fundamentale şi anume acelea de liberă exprimare şi de liberă asociere din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (art. 10 şi art. 11 din Convenţie).
S-a apreciat că materialele publicate(în formă scrisă sau electronică), manifestările şi comunicările ştiinţifice nu conţin elemente rasiste, fasciste sau xenofobe.
Totodată, prin ordonanţa nr. 446/D/P/2006 din 03.05.2007 a D.I.I.CO.T. s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art. 1661 Cod penal 1968 faţă de Şerban Suru, Petru Peptănaru, Adrian Gheţu şi Raluca Verdeş.
Se arată că în perioada 2004-2006, numiţii Şerban Suru, Petru Peptănaru, Adrian Gheţiu şi Raluca Verdeş au publicat revista „Obiectiv Legionar”, în care, potrivit denunţului şi a procesului-verbal de sesizare din oficiuîn mod indirect, se sugerează organizarea de acţiuni care aduc atingere ordinii constituţionale a României”, iar „sugerarea eliminării persoanelor de altă naţionalitate decât cea română constituie o iniţiativă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 1661 Cod penal 1968 - Acţiuni împotriva ordinii constituţionale (de parcă, prin absurd, dacă s-ar fi sugerat eleminarea unor persoane de naţionalitate română atunci nu s-ar fi încălcat legea - n.n.).
La acest dosar au fost depuse 5 reviste „Obiectiv Legionar” - numerele 9, 10-11, 12/2004, 20-21/2005 şi 32-33/2006, despre care s-a constatat, sub aspectul conţinutului şi a mesajelor directe sau indirecte, ce transpar ori se degajă din lecturarea articolelor publicate de către orice cititor, indiferent de gradul de cultura, inteligenţă ori capacitate moral volitivă şi intelectivă, nu se ecranează, nici măcar persuasiv sau insidios, propuneri ori alte demersuri, gândirea şi adoptarea unor măsuri, incitarea, aţâţarea, provocarea, instigarea la vreo acţiune ilicita sau violentă, care tindă spre atingerea obiectivului de se schimba, prin acţiuni ilegale ori violenţă, valorile ocrotite şi enumerate în textul incriminator al art. 1661 Cod penal 1968.
Prin referatul din data de 10.06.2015 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Sectorului 1 - Serviciul de Investigaţii Criminale au propus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură şi discriminare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 369 Cod penal, apreciindu-se că în cauză a fost anterior pronunţată o soluţie de netrimitere în judecată, prin rezoluţia nr. 5096/P/2006 din 14.02.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
       Această propunere este întemeiată, urmând să se dispună clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 369 Cod penal, întrucât în cauză este incident cazul de clasare prevăzut de art. 16 alin.1 lit. e) Cod pr. penală.
De asemenea, s-a propus preluarea cauzei de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în vederea efectuării urmăririi penale având în vedere că potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 31/2002 urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 3-6 din O.U.G. nr. 31/2002 se efectuează în mod obligatoriu de procuror.
Cu privire la aceste infracţiuni se observă că de asemenea este incident cazul de clasare prevăzut la alin.1 lit. e) Cod pr. penală având în vedere că şi faţă de acestea s-a dispus soluţia neînceperii urmăririi penale rezoluţia nr. 5096/P/2006 din 14.02.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Pentru aceste motive,
În temeiul art. 315 alin.1 lit. b) Cod pr. penală rap. la art. 16 alin.1 lit. e) Cod pr. penală, art. 275 alin.(3) Cod pr. penală

DISPUN

1.       Clasarea cauzei privind săvârşirea infracţiunii de incitare la ură si discriminare, faptă prev. şi ped. de art.369 Cod penal şi a infracţiunilor prevăzute de art. 3-6 din O.U.G. nr. 31/2002, întrucât în cauză s-a pronunţat o soluţie de neîncepere a urmăririi penale prin rezoluţia nr. 5096/P/2006 din 14.02.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
2.       Soluţia se comunică numitului Suru Şerban.
3.       Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu