miercuri, 29 iunie 2016

Comunismul - origine şi scopuri

           Comunismul a fost şi încă mai este considerat de mulţi drept o ideologie utopică, o ideologie umanistă dar care a fost pusă prost în practică. Cum aşa ceva este o tâmpenie greu de imaginat şi suportat, mai ales atunci când de multe ori vine din partea unor intelectuali(pe intelectualii comunişti din occident, care erau convinşi de binefacerile comunismului, Lenin îi numea „idioţi utili”), am considerat necesar să mai aducem aminte încă o dată câteva dintre normele criminale ale ideologiei marxiste trecute „negru pe alb” în Manifestul Partidului Comunist, scris de evreul Karl Marx. Facem astfel dovada că toţi cei care susţin ideea „utopicei dar frumoasei ideologii comuniste”, ori nu au citit în viaţa lor manifestul, ori sunt proşti sau rău intenţionaţi. Totodată mai redăm câteva dintre citatele semnificative privitoare la originea evreiască şi iudaică a comunismului ca teorie şi practică. Mulţi nu au înţeles nici până acum că există de cel puţin două secole o mafie politico-financiară evreiască care încearcă să domine lumea, mafie care acţionează inclusiv spre detrimentul evreilor obişnuiţi.

               Citatele care urmează sunt din Manifestul Partidului Comunist al evreului Marx şi au un conţinut cât se poate de explicit:

       - „În acest sens comuniştii pot rezuma teoria lor în formula: desfiinţarea proprietăţii private.”

     - „S-a obiectat că prin desfiinţarea proprietăţii private va înceta orice activitate şi că o lene generală va cuprinde lumea.(…)”

   - „Descriind fazele cele mai generale ale dezvoltării proletariatului, am urmărit războiul civil, mai mult sau mai puţin ascuns, înăuntrul societăţii actuale, până la punctul când acesta răbufneşte într-o revoluţie deschisă şi când, prin răsturnarea cu forţa a burgheziei, proletariatul îşi întemeiază stăpânirea sa”.

      - „Cultura, a cărei pierdere o deplânge (burghezia – n.n.), nu este pentru marea majoritate decât o educaţie ce preface pe om în maşină.”

     - „Desfiinţarea familiei! Până şi cei mai radicali se indignează în faţa acestei infame intenţii a comuniştilor.”

       - „Comuniştilor li s-ar putea imputa cel mult că, în locul comunizării făţarnice, ascunse, ar voi să introducă comunizarea oficială şi făţişă a femeii.”

         - „Comuniştilor li s-a mai imputat că ar voi să desfiinţeze patria, naţionalitatea. Muncitorii nu au patrie. Lor nu li se poate lua ceea ce nu au. Proletariatul, trebuind să cucerească mai întâi puterea politică, să se ridice la rangul de clasă naţională, să se constituie el însuşi ca naţiune, este naţional prin acest fapt, cu toate că nicidecum în înţelesul burghez.”

      - „Într-un cuvânt, comuniştii sprijină pretutindeni orice mişcare revoluţionară împotriva orânduirii sociale şi politice existente.

         În toate aceste mişcări ei pun pe primul plan, ca problemă fundamentală a mişcării, problema proprietăţii, indiferent de forma mai mult sau mai puţin dezvoltată pe care aceasta ar avea-o".
"Comuniştilor le repugnă să-şi ascundă vederile şi intenţiile. Ei declară făţiş că ţelurile lor pot fi atinse numai prin doborârea violentă a întregii orânduiri sociale de până acum. Să tremure clasele dominante în faţa unei Revoluţii Comuniste. Proletarii n-au de pierdut în această revoluţie decât lanţurile. Ei au o lume de câştigat.
( „Texte care au zguduit lumea” – Editura MOLDOVA, Iaşi 1995, paginile: 127, 135, 137)

     Iar evreul Lenin spunea: 
- Dictatura proletariatului înseamnă violenţă neîngrădită de lege!” 
şi - „Am învins în Revoluţie prin teroare. Acum, ca să menţinem cuceririle revoluţionare, trebuie să permanentizăm teroarea!

      Comuniştii atei, dar evrei de origine, folosesc o dublă măsură: sunt religioşi faţă de propriul lor popor şi practică iudaismul, dar faţă de alte popoare se comportă ca nişte atei şi combat, prigonesc, distrug religiile altor popoare. Mai mult, respectivii evrei comunişti sunt astfel mari rasişti, xenofobi şi distrugători de naţii. Exemplele care urmează sunt cât se poate de convingătoare:

     Unii îl numesc Marxism, eu îl numesc Iudaism." - Rabinul Stephen S. Wise “The American Buletin” 15 Mai 1935

Rabinul Stephen S. Wise
1874 - 1949

  "Este foarte semnificativ conţinutul bolşevismului şi faptul că atâţia evrei sunt bolşevici. Idealul bolşevismului este în concordanţă cu multe din înaltele idealuri ale iudaismului." - Jewish Chronicle, London 4 Aprilie 1919

     "Revoluţia din Rusia a fost produsul creierelor evreieşti, a nemulţumirii evreilor, a planificării lor, al cărei scop este să creeze o nouă ordine în lume. Ceea ce a putut fi realizat atât de bine în Rusia datorită creierelor evreieşti, din cauza nemulţumirilor lor şi prin planificarea lor, prin acelaşi efort intelectual şi fizic va trebui să poată deveni o realitate şi la scară mondială.”- “The American Hebrew” 20.09.1920


     "The Communist soul is the soul of Judaism. Hence it follows that, just as in the Russian revolution the triumph of Communism was the triumph of Judaism, so also in the triumph of fascism will triumph Judaism." (A Program for the Jews and Humanity, Rabbi Harry Waton, p. 143-144). În traducere:

     „Sufletul Comunismului este sufletul Iudaismului. De aceea rezultă că aşa cum în revoluţia rusă triumful comunismului a fost triumful iudaismului la fel şi triumful fascismului va fi triumful iudaismului”. Sau: Nu este un accident că Iudaismul a dat naştere Marxismului, după cum nu este un accident că evreii au îmbrăţişat imediat Marxismul. Toate sunt în perfect acord cu progresul Iudaismului şi al Evreilor.” – Rabinul Harry Waton, “A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites”, pag. 148, 1939
       
       “Noi suntem un popor în ciuda spărturilor, crăpăturilor şi deosebirilor dintre democraţiile americană şi sovietică. Noi suntem un popor şi nu este în interesul nostru ca Apusul să elibereze Răsăritul pentru că, procedând astfel şi eliberând naţiunile însclavizate, Apusul în mod inevitabil va lipsi Evreimea de jumătatea de răsărit a puterii sale.- Chaim Weizmann, în “World Conquerors”, pag. 227, by Louis Marschalko, Joseph Sueli Publishers, London, 1958.              
 
     “Dacă cursul istoriei nu se întoarce în favoarea Internaţionalei Comuniste, atunci rasa iudaică este osândită.- George Marlen, în “Stalin, Trotski & Lenin”, pag.414, New York, 1937.
Chaim Weizmann
A fost primul preşedinte ql Israelului 

în perioada 17.05.1948 - 09.11.1952

  “Marxismul este forma modernă a profeţiei evreieşti- Reihold Niebur’s Speech before the Jewish Institute of Religion,New York, 3 octombrie 1934.

     Recent rasa noastră a dat lumii un nou profet, care are însă două feţe şi două nume: pe de o parte numele său este Rothschild, conducător al tuturor capitaliştilor, iar pe cealaltă parte Karl Marx, apostolul celor care vor să-l distrugă pe celălalt.” - Blumenthal “Judisk Tidskrift”, Nr.57 Sweden, 1929

               „Poporul evreu în întregime va fi propriul său Mesia. El va atinge dominaţia mondială prin dizolvarea celorlalte rase, prin abolirea frontierelor, anihilarea monarhiilor, şi prin instituirea unei republici universale în care evreul va profita de privilegiul cetăţeniei. În această nouă ordine mondială Copiii lui Israel vor furniza toţi conducătorii, fără a întâmpina vreo opoziţie. Guvernele diferitelor popoare, care vor forma republica universală, vor cădea fără nici o dificultate în mâinile evreilor. Atunci va fi posibil pentru conducătorii evrei să desfiinţeze proprietatea statală. În acest fel promisiunea din Talmud va fi împlinită, în care se spune că atunci când va veni timpul să vină Mesia, evreii vor avea în mâinile lor proprietatea întregii lumi.” - Baruch Levi Scrisoare către Karl Marx, în “La revue de Paris”, pag. 574, 1 iunie 1928.

   “Noi, evreii, suntem distrugătorii şi vom rămâne în veci distrugători. Nimic din ceea ce voi veţi face nu corespunde nevoilor şi cerinţelor noastre. Noi vom distruge totdeauna pentru că avem nevoie de o lume a noastră.”     - Maurice Samuel în “You Gentiles”, pag. 155, Harcourt, Brace, 1924.

   “Voi încă nu aţi început să apreciaţi adâncimea vinovăţiei noastre. Noi suntem intruşii. Noi suntem subversivii. Noi v-am luat lumea voastră naturală, idealurile voastre, destinul vostru, şi am făcut ravagii cu ele. Noi am fost la rădăcina nu numai al ultimului mare război, ci şi la toate revoluţiile majore din istoria voastră. Noi am adus neînţelegeri, confuzii şi frustraţii în viaţa voastră privată şi publică, şi noi încă o mai facem. Nimeni nu vă poate spune cât timp vom continua aşa. Cine ştie ce destin măreţ şi glorios aţi fi avut dacă noi v‑am fi lăsat în pace.” - Marcus Eli Ravage în “Century Magazine” Februarie 1928 

Lenin nebun - la sanatoriu, cu puţin timp înante de moarte. 
               Cea mai remarcabilă şi în acelaşi timp cea mai regretabilă consecinţă a primului război mondial a fost apariţia de noi mişcări naţionale şi reîntărirea forţelor naţionale existente. Naţionalismul este pericol pentru evrei, căci este dovedit că ei nu pot trăi în ţări puternice de înaltă cultură naţională. - “Sentinel”, Chicago, 24 Sept. 1936 - Rezoluţia Conferinţei Centrale a Rabinilor.

* * *

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu