vineri, 16 septembrie 2016

Mod de viaţă legionar: poruncă!

Şeful Mişcării Legionare, Şerban Suru:
       - Pentru toți falșii legionari, pentru fricoșii care au cedat în fața Legii antilegionare, pentru toți anonimii de pe facebook și de aiurea: hotărâre, normă şi poruncă de acum 80 de ani! 
    - "Legionarul iscălește ceea ce crede, a iscălit și va iscăli în vecii vecilor. El înțelege să-și asume întreaga răspundere a faptelor și credinţelor lui și scuipă în ochi pe lașii, oricare ar fi, care se ascund în dosul anonimatului" - din "Circulările Căpitanului - Corneliu Zelea Codreanu" - Circulara din 16 Dec. 1936.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu