luni, 28 aprilie 2014

Adevărul despre Mişcarea Legionară: - Strict Secret!

Gura păcătosului adevăr grăieşte! Dar pe ascuns...
      
A se citi cu mare atenţie!  ANTISEMITISM PUR,  asta în cazul când  ADEVĂRUL  POATE  FI  ANTISEMIT !(???)

      Din Raportul Direcţiei  Generale a Poliţiei şi Siguranţei privind cauzele ascensiunii organizaţiilor L.A.N.C. şi “Garda de Fier”. - Din Arhiva SRI, Fond „D”, dosar nr. 15, filele 210-213 - anul 1933, Bucureşti: 

(vezi urmarea după poză)Latura politică a mişcărilor de dreapta
Cauzele care au contribuit la lăţirea rapidă a mişcării L.A.N.C., cât şi cea a “Gărzii de Fier”  au fost determinate de numeroşi factori sociali, printre care menţionăm:
-    acapararea de către evrei a finanţelor, a comerţului, a profesiunilor libere,
-    tendinţa lor de a conduce şi a se impune în conformitate cu perceptele lor religioase şi mai cu seamă
-    încercarea lor de a destrăma sentimentele noastre naţionale şi creştine, prin aderarea la principiile comuniste.
Deoarece cea mai mare parte din comerţul, industria şi finanţele ţării sunt în mâna evreilor, conducătorii mişcării L.A.N.C. şi ai “Gărzii de Fier” şi-au dat seama că populaţia ţării tinde să se împartă în două categorii:
-    pe de o parte, o categorie mică de oameni care să deţină averea - elementul conducător în viaţă - şi anume populaţia străină de sentimentele şi dragostea de ţară,
-    pe de altă parte marea mulţime a populaţiei, căreia îi rămâne obligaţia să muncească pentru ţară şi care e sortită să ducă un trai modest, cu venituri restrânse, deoarece categoria mică de cetăţeni care deţin finanţele şi comerţul - recte evreii - înţeleg să facă din aceste ocupaţii nişte privilegii pentru ei, boicotând orice iniţiativă ar lua creştinii în această direcţie, de aceea se văd aşa de puţine instituţii comerciale şi financiare ale ne-evreilor.
Privind diferitele categorii de profesiuni libere, vedem că ele sunt deţinute din zi în zi mai mult de evrei, înlăturând pe creştini prin diferite mijloace admise şi neadmise. În această direcţie, vedem cum majoritatea farmaciştilor sunt evrei, cum foarte mulţi doctori ocupă funcţiunea de medici de spitale şi servicii comunale şi judeţene şi cum aceeaşi situaţie o găsim la diferite instituţii bancare, în ceea ce priveşte numărul avocaţilor etc.
Dar cel mai important factor social care a determinat ca mişcarea organizaţiilor de extrema dreaptă, şi anume L.A.N.C. şi “Garda de Fier”, să ia proporţii, e tendinţa către comunism şi socialism a evreilor.
S-a constatat că marea majoritate a membrilor organizaţiilor comuniste descoperite până acum la noi au fost evrei. Oricum majoritatea evreilor nu se sfiesc să admită principiile comuniste sau să simpatizeze cu ele, în cazul când nu fac parte activă din organizaţii şi cum mişcarea comunistă condusă de evrei constituie o forţă care tinde să destrame naţionalismul şi credinţa - mişcarea naţionalistă a L.A.N.C. şi a “Gărzii de Fier” s-a născut ca o reacţiune firească contra acestei tendinţe de destrămare.
Aceste considerente sociale, care au făcut să crească mişcarea L.A.N.C. şi a “Gărzii de Fier”, se mai justifică şi prin aceea că mişcarea extremistă de dreapta a prins numai în regiunile populate de evrei, unde populaţia a venit în contact direct cu evreii, situaţie care le-a impus necesitatea unei restricţiuni pentru apărarea integrităţii sociale a elementului românesc.
În oraşele şi comunele unde populaţia evreiască este mai mare sau cel puţin egală cu populaţia creştină şi chiar în acele comune unde, deşi populaţia evreiască nu e mai mare, constituie un număr apreciabil de locuitori, se observă că evreii caută să înlăture, pe cât e posibil, pe români de la conducerea vieţii sociale şi politice şi nu de puţine ori insultând şi desconsiderând elementul românesc.
Această atitudine de acaparare şi de sfidare a făcut şi face să se nască ura între ei şi români, şi ca atare, mişcarea extremistă de dreapta - a L.A.N.C. şi a “Gărzii de Fier” să ia din zi în zi proporţii mai mari, considerată pentru ei mai mult ca o mişcare naţionalistă liberatoare şi generală, decât ca o mişcare antisemită, cu aspecte de răzbunare individuală şi parţială.
Aşa se explică şi succesul avut de aceste organizaţii în alegerile trecute, deşi au luptat separat şi tot aşa se explică de ce mişcarea a luat proporţiile de azi, mai ales în Basarabia - unde numărul mare de evrei, ca şi îndrăzneala lor, sunt cunoscute.
Succesul mişcării extremiste de dreapta se explică în bună parte prin dezinteresarea Partidului Naţional-Ţărănesc, care a neglijat aproape complet continuarea propagandei la sate, lăsând astfel liberă propaganda mişcării extremiste de dreapta.
La acesta se adaugă şi diferitele certuri şi disidenţe din sânul Partidului NaţionalŢărănesc, care au încurajat propaganda altor partide şi în special a celor două menţionate puţin mai sus.
   
 Din Arhiva SRI, Fond „D”, dosar nr. 15, filele 210-213

sâmbătă, 26 aprilie 2014

Hristos a Înviat sau Holocaustul a existat?

       Hristos a Înviat sau Holocaustul a existat? La care dintre cele 2 întrebări credeţi că nu puteţi da decât un singur răspuns? Sau mai precis dintre afirmaţiile: "Hristos a Înviat" şi "Holocaustul a existat" care credeţi că reprezintă ADEVĂRUL ABSOLUT, IMUABIL, SFÂNT, DUMNEZEIESC, CARE NU POATE FI CONTRAZIS, NEGAT, CĂCI ALTFEL LEGEA TE PEDEPSEŞTE CU 5 ANI DE PUŞCĂRIE ? !
Citatul de mai jos este dintr-o scrisoare deschisă către parlamentul României, din anul 2002, cu puţin timp înainte de PAŞTE. Întreaga scrisoare o găsiţi aici: Adresă. sau AICI
  • Din scrisoare:


" Ordonanţa (OUG nr. 31/2002) este o insultă şi un atac direct la adresa creştinismului. Jumătate din lume este construită, fundamentată, pe baze pur creştine, în special Europa şi America! Şi cu toate acestea oricine poate să creadă în orice. Această libertate a dat-o bunul Dumnezeu pentru toţi.

Dumnezeu ne-a oferit libertatea deplină de a crede sau nu în EL! 

Liberul arbitru este o condiţie esenţială pentru creştinism.


  • Isus Hristos nu te obligă să crezi în Înviere! Dacă vrei îl negi pe Dumnezeu, deşi El este adevărul absolut! Poţi să-l conteşti pe Dumnezeu cu toate mijloacele mass-media, cu toată înverşunarea inimii şi din tot sufletul! Se fac cercetări ştiinţifice, filozofice, în încercarea de a demonstra inexistenţa lui Dumnezeu Mântuitorul! Ba chiar guvernul, conştient sau nu, dă bani pentru aşa ceva! 
  • Poţi să crezi în Satan, cel mai mare duşman al oamenilor şi al lui Dumnezeu, să-i faci statui, să scrii cărţi în care să-l lauzi, să-i ridici monumente şi altare. Nici o lege nu interzice aşa ceva! Ba din contră, te apără! Dar să-i ridici o statuie lui Antonescu, nu! 
  • Atenţie, poţi să-l adulezi pe Lucifer şi să-i răspândeşti cultul însă, conform ordonanţei, nu ai voie să crezi în ceva mai puţin grav, o ideologie „fascistă”. Deşi fasciştii au creat Statul Vatican!

Într-o doctrină de tip comunist, care-l combate explicit pe Dumnezeu, da, ţi se permite să crezi!

Nu degeaba spunea Lenin: „Revoluţia s-a instaurat prin teroare! Ca să menţinem cuceririle revoluţiei trebuie să permanentizăm teroarea!” Cam aşa ceva face şi ordonanţa!

Paştele creştin este sărbătoare religioasă naţională în foarte multe ţări! Şi cu toate acestea, să fie negată înălţarea Domnului Isus este îngăduit de lege deşi, repetăm, este sărbătoare naţională! Dar să fie negat holocaustul, guvernul nu admite! Evreii religioşi combat învierea Mântuitorului şi Talmudul este plin de insulte la adresa Lui! Poţi să nu crezi în Hristos, dar eşti forţat să crezi în holocaust!

Miliarde de oameni cred în Dumnezeu! Câte miliarde cred în holocaust? Sau poate asta se urmăreşte…

 Ordonanţa stabileşte practic că holocaustul este dogmă capitală, adevăr imuabil, mai presus de Dumnezeu şi de tot ce este sfânt în ţara asta! Totul poate fi contrazis la noi, limbă, cultură, istorie, religie, numai holocaustul nu!

Holocaustul a devenit religie de stat, religie oficială!

Privitor la holocaust, cu forţa  ni se va aplica dictonul: „Crede şi nu cerceta!”


  • Cu sila vom învăţa cu toţii, mici şi mari, despre holocaust! Că eşti elev de şcoală generală sau student la Colegiul Naţional de Apărare, va trebui să toceşti fără să judeci, „lecţiile” de holocaust.
  • Nu ai dreptul să te îndoieşti, nu ai decât obligaţia să-ţi pui cenuşă în cap! Va trebui să plângi la ordin!   
(Vezi continuarea din josul pozei)Dacă veţi băga în puşcărie pe un creştin care tăgăduieşte holocaustul, sau care are opinii „fasciste”, dar în schimb pe un ateu sau pe un comunist îl veţi lăsa în libertate, ce-o să-i spuneţi Mântuitorului atunci când veţi sta în faţa lui, la Judecata de Apoi? Că vezi Doamne, nu Tu eşti Adevărul, Calea şi Viaţa, ci holocaustul?! Că duşmanii Tăi, Doamne, nu sunt cei care în numele unei ideologii ţi-au omorât şi băgat în puşcării mii de preoţi şi ţi-au dărâmat sute de biserici! Sau cei care afirmă că religia este opiumul popoarelor! Şi nici cei care neagă Învierea sau nu cred în Tine! Ci vrăşmaşii Tăi sunt cei care neagă holocaustul şi nu cred în el! D-aia i-am trimis în închisoare Doamne! - Aşa veţi spune?

Dacă veţi legifera ordonanţa asta, veţi legifera îngrădirea liberului arbitru al credinţelor şi ideilor, liber arbitru dăruit de bunul Dumnezeu la toţi. Şi cum ordonanţa stabileşte ca adevăr absolut holocaustul şi-l aşează astfel peste Mântuitor...ne întrebăm: cui slujiţi voi dragi conducători ai României? Slujiţi ţării sau intereselor oligarhiei evreieşti? Slujiţi lui Dumnezeu sau lui Mamona - holocaustul?!

  • În sala mare a Parlamentului se află deasupra prezidiului o cruce. Iar 95% din parlamentarii şi conducătorii României şi-au depus legământul cu mâna pe Biblia Creştină! Dar prin ordonanţă, holocaustul a devenit adevăr de necontestat în comparaţie cu Biblia. Atunci este mai bine şi mai cinstit ca de acum încolo dragi parlamentari, să vă Juraţi pe holocaust
  • Şi cum Învierea poate fi negată legal dar holocaustul ba, de Paşte este indicat să vă salutaţi nu cu „Hristos a înviat! – Adevărat a înviat!” ci cu „Holocaustul a existat! – Adevărat a existat!” N-ar strica să daţi şi o lege în acest sens! Aşa să vă ajute Dumnezeu! Iertaţi-ne, am greşit! Vroiam să spunem:„Aşa să vă ajute holocaustul!”

Menţionăm încă o dată că noi, legionarii, nu intrăm sub incidenţa acestei ordonanţe. Nici nu încercăm, prin combaterea ei, să susţinem ideile fasciste. De asemenea nu suntem nici măcar simpatizanţi ai generalului Antonescu, care are pe conştiinţă peste cinci mii de tineri legionari trimişi în mod special pe front în misiuni fără întoarcere.

Dar cum ordonanţa este anticonstituţională şi reintroduce delictul de opinie, cenzura, închisoarea politică, ideologia şi istoria oficială, religia oficială, ne simţim datori să atragem atenţia celor în drept, parlamentarilor, celor cu dragoste de libertate şi de Dumnezeu,  să nu aprobe ordonanţa!

Dacă ordonanţa s-ar fi referit la interzicerea ideologiilor comuniste, a simbolurilor comuniste şi a cultului liderilor comunişti, Mişcarea Legionară tot s-ar fi opus ei, deşi legionarii consideră comunismul ca unul dintre marile pericole care au bântuit şi încă mai bântuie lumea. Şi asta, pentru că libertatea de gândire, dată de bunul Dumnezeu tuturor oamenilor, nu are nimeni dreptul să o îngrădească!

Indiferent dacă eşti comunist, fascist, nazist, conservator, liberal, social democrat sau legionar!
marți, 8 aprilie 2014

Marţea neagră a Mişcării Legionare - legea antilegionara a trecut de Senat dar, nu este încă timpul pierdut!

       Şerban Suru: Legea antilegionară a trecut de Senat fiind aprobată de 87 de senatori din cei 87 prezenţi. Cu aplauze din partea unui grup.
       Cu numai o zi înainte de ultima şedinţă în plen a Senatului, mai precis ieri după amiază, chiar în plen, comisia juridică, care dăduse anterior un raport de respingere a legii antilegionare, s-a răzgândit şi, pe la orele 16, "pe genunchi", în grabă, făcând greşeli gramaticale, a dat raport de aprobare împotriva legionarismului dar cu "amendamente". Iar astăzi, fără ca vreun senator din cei peste 130, să poată avea timp să ştie în ce constă legea antilegionară, la orele 12,30, s-a votat în unanimitate. Din senat lipseau se pare membrii PNL(care ieşiseră cu doar cu 1 minut înainte din sală în urma unor neînţelegeri privind programul Senatului) şi cei ai PDL.
       Pentru noi, legionarii, este doar o bătălie pierdută dar nu şi un război. Lupta va continua, căci legea va trebui să ajungă şi în camera deputaţilor.
       Mai jos expunerile pe internet ale Comisiei Juridice din Senat cât şi raportul în sine cu anexe,  iar apoi un link la un clip cu votarea legii. În total 7 poze.
TLC!
Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0722.268.4570722.268.457.
link video: AICI