vineri, 4 septembrie 2015

Falşii legionari au căzut, au cedat ...

Şeful Mişcării Legionare, Şerban Suru:
     Înainte de apariţia legii antilegionare, adică Legea 217/2015, o serie întreagă de grupuri se revendicau şi pretindeau a fi care mai de care mai legionare, primii la plăcinte etc. De-a lungul timpului, respectivele grupuri au făcut însă o serie mare de prostii care au fost dăunătoare fenomenului legionar. Totul a culminat cu introducerea în parlament a iniţiativei legii antilegionare. Atunci, aceste false grupuri de legionari au început să facă aşa zise acţiuni de combatere a viitoarei legi 217/2015. Dar mai mult rău au făcut decât bine, incompetenţa lor juridică şi politică fiind uluitoare.
     După apariţia legii antilegionare au dat toţi bir cu fugiţii. Frica şi incompetenţa şi-au spus cuvântul. Şefii acestor grupuri au clacat din spaimă şi nepricepere. Însă un legionar nu are frică nici de moarte darămite de o lege. Unele dintre saluturile legionare în scrisorile şi ordinele care se dădeau erau: "Trăiască moartea!"(în sensul că legionarii acceptă şi sacrificiul suprem pentru binele ţării şi, în asemenea situaţii, ei primesc moartea cu bucurie) precum şi: "Faţa la duşman!". Iar pe de altă parte un şef legionar nu este un incompetent ci un om înţelept. Iată un pasaj din punctul 21, aliniatul 1 din "Cărticica Şefului de Cuib": 
 - "Un şef trebuie să fie înţelept, trebuie să se gândească bine când ia o hotărâre, pentru ca ea să fie bună. (...) Şeful legionarilor este un om năzdrăvan, care din orice împrejurarea oricât de grea ar fi ea, iese deasupra. El trebuie să fie învingător."
Continuarea articolului, după poză.

    Ori frica şi nepriceperea descalifică pe oricine. Nu degeaba se spune că "Frica este  fiica păcatului". Iar şefii de la aceste grupări false de legionari au avut, au şi vor avea mereu frică în ei şi pentru asta au păcătuit faţă de fenomenul legionar, s-au pretins legionari şi au vorbit în numele Mişcării Legionare, şi-au indus în eroare subordonaţii, i-au prostit cu minciuni şi cu false legislaţii, sădind în ei teama, spaima.
Iată câteva exemple de astfel de false grupări legionare şi de şefi fricoşi şi nepricepuţi cu pretenţii de mari legionari:
1. Cei grupaţi în jurul fostului partid "Totul pentru ţară": 
- şi-au şters siteurile oficiale ale partidului: http://www.totul-pentru-tara.ro; www.miscarea-legionara.info precum şi câteva profiluri de pe facebook. Ultimii şefi ai acestui fost partid, dl. Coriolan Baciu şi dl. Florin Dobrescu (cel care nu trebuie lăsat singur ca boul-conform propriei sale afirmaţii) în profilele lor de pe facebook. nu se prezintă nici măcar ca naţionalişti(oricum nu au fost niciodată legionari, nu au depus niciodată legământ legionar): https://www.facebook.com/coriolan.baciu/about şi  https://www.facebook.com/FlorinDobrescu/about.
2. Cei de la fundaţia "George Manu" şi de la revista care le aparţine "Permanenţe":
- şi-au modificat rubrica din coloana din dreapta a paginii lor http://www.fgmanu.ro/, imediat sub poză, unde se prezentau cu parşivenie drept moştenitori ai Mişcării Legionare. Acum stă scris că, cităm "Scopul acestei pagini pe internet a Fundaţiei "Profesor George Manu" este de a prezenta opiniei publice româneşti şi publicului interesat o serie de materiale cu caracter cultural şi istoric, în speranţa că ele vor contribui la înţelegerea resorturilor care au animat istoria politico-spirituala românească din ultimul secol (...)." Adică bla, bla, bla...
- rubrica "Atitudini" unde criticau aşa zise alte grupări legionare a dispărut.
- la rubrica "Cărţi şi icoane" din coloana din dreapta nu mai apare nimic. Toate cărţile legionare au fost şterse, absolut toate: http://www.fgmanu.ro/Carti
3. Cei de la ziarul "Cuvântul legionar": http://www.zelea-codreanu.com/ şi-au şters tot şi a rămas doar o pagină care spune ce aprigă luptă vor duce ei cu noua lege antilegionară prin atacarea acesteia la Curtea Constituţională, neştiind că, numai dacă eşti implicat într-un proces, prin Legea 217/2015, o poţi ataca la C.C., altfel nu.
4. Coloratul care deţinea "Asociaţia Totul pentru Ţară": https://www.facebook.com/asociatiatotul.tara/ a şters tot de pe internet, inclusiv site-ul:http://www.miscarealegionara.org/ realizat cu metoda copy and paste după alte site-uri.

Mai sunt şi alte grupări care au făcut cam tot aşa ceva, ca cele pomenite mai sus sau, în cel mai fericit caz, nu au mai postat nimic pe paginile sau blogurile lor de luni de zile.
       În final nu rămâne decât o singură concluzie: Legea antilegionară, Legea 217/2015, are şi partea ei bună: a dezvăluit pe falşii legionari şi grupările conduse de ei, a separat grâul de neghină.
 P.S. Oare de ce în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul la Cap. 21 Alin 8 se începe cu fricoşii şi nu cu ucigaşi sau închinătorii la idoli???
"Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua."


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu